تاريخ : سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 11:52 | نویسنده : ♣ سورنا ♣

عکس و تصویر .

مادرم با قامتی خم میرسد

از نگاهش بوی ماتم میرسد

ای حرامی خاطرت باشد، زدی

عاقبت آدم به آدم میرسد...

عکس و تصویر حجاب...تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ | 16:20 | نویسنده : ♣ سورنا ♣

وقتى بخواهى بمانى,..


حتى اگر چمدانت پر از دلخورى باشد خالى اش مى کنى و باز هم ميمانى ...


ميمانى و وقتى بخواهى بمانى ،

نم باران را رگبار مى بينى و بهانه اش مى کنى براى نرفتنت،....


آمدن دليل مى خواهد
ماندن بهانه
و رفتن هيچکدام ... !!.

Raftan_Www.Shabhayetanhayi.ir

یــــــــک روز


به خودت می آیـــــی

آن روز می فهمـــــی خــــــودت را

به پـــــای کســـی کـــــه هیـــــچ وقــــت

پیـــــشت نبـــــــوده ، پیـــــر کــــردی …

هر آهنگی که گوش میدهم

به هر زبانی که باشد

بغضم را میشکند …

نمی دانم

بغضم به چند زبان زنده دنیا مسلط است 

وقتی کسی نیست

که به دادت برسه

داد نزن

شاید از سکوتت بفهمند

که چقدر درد و غم تو وجودته !!! 

آنـقـدر دلـم از رفـتـنـت بـــــد شکـسـت

کـه نـمـیـدانـم وقـتـی بـیـایـی

کـدام تـکـه اش خـوشـحـال خـواهـد شـد!

 

میپرسند مجردی یا متاهل؟

بنظرم بهتره بپرسیم متعهدی یا نه

چون تجربه نشان داده 

 نه مجرد بودن نشانه تعلق خاطر نداشتن به کسی ست

 و

نه متاهل بودن نشانه تعهد و وفاداری!

همه ی قراردادها را که روی کاغذ های بي جان نمی نویسند!

بعضی از عهد ها را روی قلب هایمان می نویسیم...

حواسمان به این عهد های غیر کاغذی باشد...

شکستشان یک آدم را می شکند...!

کافه سیگار 

از لج "تـــــو"

امشــــب بــــا "چنــــد" نفـــــر بــــــودم
چنــدتـایــی کــــه تـــا حـــالا کســـــی "لبـــ بـــه لبـــ" آنهـــــا هــــم نشـــده بــــــود،
تــــا رمــق داشتـــم با آنهــــــا "عشقبـــــــازی" کـــــردم تــــــــا "سیــــــر" شــــــوم،
اینگــــــونــــه استــــــ ،
"تـــــو" کــــه نبــــاشـــــــی کســـی دیگـــــران "رضــــایــــم" میکنـــــد،،،
حـــــــرص نــــــخور
پاکتــــــ "سیــگــــــارم" را گفتـــــــــــــم........تاريخ : یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ | 10:52 | نویسنده : ♣ سورنا ♣

 

از حـال ِ مَن  ميپُرسي ؟

نَفـس ميکِشَم تا به جـاي مُرده ها خاکـَم  نکُننـد !

اينگونه است حال  ِ مَن  هيچ نپـُرس...

اﯾﻨﺠﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺳﻢ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﺶ ﻋﺠﯿﺐ ...


ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﺟــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺍﻥ  ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺘﻪ ......


ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻢ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﺑﮕﺮﺩﻧﺪ

ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ...

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻨﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻟﺖ ﺍ ﺑﻪ

ﺩﺭﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ ...


ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﻣﻨﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﺸﺪ ...


ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻪ ﺑﺸﻮﻱ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺘﻬﻤﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ


ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺣﺴﺎﺱﻏﺮﻭﺭ ﺳﺮﺵ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ


ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﻲ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﻴﺸﻮﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺷﻲ

ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ


ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻪ ﺑﺨﻨﺪﻱ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺩﻳﻮﺍﻧﮕﻲ ﻣﻴﺨﻮﺭﻱ


ﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻪ ﺍﺷﻚ ﺑﺮﻳﺰﻱ ... ﻋﺎﺷﻘﻲ ....


ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺸﻮﺭﯼ ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ

ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ...

عاشق شدن مرد 

مـــرد یعنــی یــک کــوه سخــت ولی نــــرم

دلســنگ اما مهـــربان

خشن اما وفــادار

مغـــرور اما نرم

لجبــــاز ولی همـــدم

دیوانــه ولی عاشـــق….


تقدیم به ” مــردای” با مرام  روزگــارتاريخ : سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳ | 10:5 | نویسنده : ♣ سورنا ♣

  

  

 

(ﺧﺪﺍﻱ ﻗﺸﻨﮕﻢ) 

 

   ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ ... 

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ...

ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﮑﺴﺖ ، 

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ...

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮﺭﻡ ...

ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻢ، 

ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻱ ...

ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺣﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ، 

ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﮕﻴﺮﻱ ...

ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ... 

ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺪﺍﻳﻲ ...

ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ... 

ﻣﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﻭﻡ ﻋﺰﻳﺰ ﺩﻟﻢ ...

ﻣﻦ ﺍﻣﻴﺪﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ ...

ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻟﻢ ﺍﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ ﺑﺨﻮﺍﻥ ...

ﺍﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻀﻄﺮ.....!!!

تا آرام گیرد این قلب نا آرام من..... 

    خدای من.... 

به حضورت،

به نگاهت،

به یاریت نیازمندم.....

 

عکس و تصویر خداونداتاريخ : جمعه بیست و یکم آذر ۱۳۹۳ | 23:28 | نویسنده : ♣ سورنا ♣
عکس و تصویر با یاد روضه های شما گریه میکنم با هر مصیبتت به خدا گریه میکنم مداح ...

من بی سرو پا جا ماندم...! 

عکس و تصویر ,,,,تاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ | 22:14 | نویسنده : ♣ سورنا ♣

عکس و تصویر آخ چه حس قشنگيه تو بغلش دراز کشیدي بهت بگه تو مال کی هستی؟ بگي ... 

آخ چه حس قشنگيه تو ☆ハート★ のデコメ絵文字بغلش دراز بکشی

بهت بگم تومال کی هستی؟

بگي مال مامان بابام

بگم غلط کردی تو☆ハート★ のデコメ絵文字 مال خودمی...

لج کني باهام

از لپات گاز بگیرم ،

جیغت دربیاد ....

بگي دیوونه...!

بگم حالا فهمیدی مال کی هستی؟

بازم لج کنی و بگی مال مامان بابام...

بعد از☆ハート★ のデコメ絵文字 لبات ی بوس و گاز میکس کنم...

بگي...

آره آره ....

من مال توام غلط کردم خووووو...

ببخششششید(♡♡♡)

عکس و تصویر یه چیزی هست به اسم

یه چیزی هست به اسم

 

"""بغل"""

 

ღ♥  لامصب دوای هر دردیه ღ♥ 

 تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۳ | 21:17 | نویسنده : ♣ سورنا ♣
 


عکس و تصویر

بایـــد کــِـــرکــِـــره ها را بکشـــــم
موهــــایم را بتراشـم
یکــــ لبـــاسِ شــل و وارفتـــــه بپــوشـــم
چـــراغ ها را خـــاموش کنــــــم …
در را روی خـــودم ببنـــدمکلیـــدش را قــورت بدهـــــم
هـمــــانجا پشـــتِ تنهـــایی ام سنگــــر بگیــــرم !
به همــــه بگـــویم : دنیــــــایِ مــــــن تعطــیــــل اســــت ….

چـه خوب اسـت
گـاه گاهی دروغ بـگـویی بـه دلـت (!)
و نـگـذاری که بـدانــد
بـی نـــــهایـت تـنـــهـا سـت . . .

دلم ذره ای مردن میخواهد

فقط میخواهم ببینم ..من اگرنباشم

چه میشود؟


برگرد‏!‏‏ 

من تمام غیبت هایت راموجه میکنم؛بی آنکه بپرسم چرا‏...توفقط برگرد...

هـــــیــــــچ چـــــــیـــــز بـــــیــــــشـــــــتـــ ـــر و بـــــــدتــــــر از ایــــــــن ...

مـــــغـــــز اســــــــتــــــخــ ـوان آدم رو نـــــمــــی ســــــــوزونــــه کــــه...

اطــــــرافـــــــیــــــ انـــــــــت بـــــــهــــــــت بـــــــــــگـــــــــن:

اگـــــــــه دوســــــــتــــــــت داشـــــــــــت نـــــــمـــــــیــــــرفــــــــت...ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳ | 16:3 | نویسنده : ♣ سورنا ♣

[تصویر:  tun9vfqxv2cs2tojg6y.png]

گذشته هایی که حالمان را گرفته است

آینده ای که حالی برای رسیدنش نداریم..

و حال هم حالمان را به هم میزند

چه زندگی شیرینی !!!

tooptarinha

دیدی که سخــــت نیســـــت

تنها بدون مــــــــــن ؟!!

دیدی صبح می شود

شب ها بدون مـــــــــن !!

این نبض زندگی بــــــی وقفه میزند

فرقی نمی کند

با مــــــنبدون مــــــن

دیــــــروز گرچه ســـــــخت

امروزم هم گذشت …!!!

طوری نمی شود

فردا بدون مــــــن(...)تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۳ | 17:50 | نویسنده : ♣ سورنا ♣

دانلود فیلم با لینک مستقیم 

وقتـﮯ داشتمـ فڪر مـﮯ ڪردمـ

آخـريـن بـارﮮ ڪہ آرامـش داشتمـ ڪـﮯ بـود؟

سـر از خـاطـراتــ ڪودڪـﮯ در آوردمـ...!

 خـــدا !؟ اينقـدر تـو خـودمـ ريختمـ

 ڪہ از سـرممـ گـذشتــ ! دارمـ غـرق ميشمـ !

 دستتــ ڪجاستــ ؟!

 هـر روز مـﮯ پـوشـانمـ دلتنگـﮯ امـ

 را بـا بستـرﮮ از ڪلمـاتــ !

 امـا بـاز ڪسـﮯ در دلمـ

 تـــو "

 را صـدا مـﮯ زنـد...!

ωـُــــرفـِـه هــآیمــ

صـــِـداﮮ خـُـردﮪ شیشـﮧ مـﮯ دهند

بـــﮧ گــُــ ! ـمانـَم

چیزﮮ در درونم شکسته است !!! تاريخ : دوشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۳ | 18:7 | نویسنده : ♣ سورنا ♣

عکس عاشقانه پسر،عکس پسر غمگین،عکس پسر تنها

سخت است درک کردن پسری که غــ ـــم هایـــــ ـش را

خودش میـــ ــداند و دلش ...

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛

که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش ...


بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش ... ...

و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس...


جز همان پسر نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت ...

که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد ...

از باخـــــــــ ــــــــتن ...

از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش ...

از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ...

از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی ...

خدایـــــــــــــا

دستانم را زدم زیر چانـــــﮧ ام ...

مات و مبهوت نگاهت میکنـم ...

طلبــــــکارنیستم...

فقط مشتاقم بدانم تـــه قصـــه چـــه میکنـــی بامن؟